png画像の最適化は結局何を使う

png画像最適化の選択肢

引用 : https://tinyurl.com/29qksq92

画像形式 ロッシー プラグイン ロスレス プラグイン
JPEG imagemin-mozjpeg imagemin-jpegtran
PNG imagemin-pngquant imagemin-optipng
GIF imagemin-giflossy imagemin-gifsicle
SVG imagemin-svgo
WebP imagemin-webp imagemin-webp

● 画像最適化にはこれ

jpeg → mozjpeg
png → pngquant

● pngquant のインストール

mac

brew install pngquant

● pngquant の実行

 pngquant 「pngファイル名」

参考 : https://tinyurl.com/2437l6d2

No.2518
05/27 10:17

edit