next.js の ルートURL を変更する

● Next.jsでURLのルートを変更する

next.config.js

module.exports = {
  assetPrefix: '/hoge'
};

● run dev / run build で自動的に瀬戸される NODE_ENV を使用して設定を分ける場合

next.config.js

const isProduction = process.env.NODE_ENV === "production";
module.exports = {
  assetPrefix: isProduction ? '/app' : '/'
};
No.2212
09/13 13:48

edit